Ogłoszenia do „Wspólnych Spraw”


Ogłoszenia do „Wspólnych Spraw”
przyjmuje wyłącznie Sekretariat KSM
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c
tel. 32 20-84-800, fax: 32 20-84-805
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl

Za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych redakcja i KSM nie odpowiadają.