URSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


„URSA” założona została w 1991 roku przez dziennikarzy - spółdzielców mieszkaniowych
oraz Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Głównym pionem w spółce jest Wydawnictwo zajmujące się kompleksowo:
- przygotowaniem autorskim (teksty, fotografie, grafika tradycyjna oraz komputerowa),
- opracowaniem redakcyjnym i edytorskim,
- publikacją czasopism, książek, druków reklamowych itp.

Wśród wydawanych przez „URSĘ” czasopism największym są WSPÓLNE SPRAWY ukazujące się
od kwietnia 1991 roku.

Zapraszamy do współpracy!

Adres spółki:
40-881 Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 37/85
www.ursa.as.net.pl | e-mail: ursa@as.net.pl

KRS: 0000197164, Regon: P-270565721, NIP: 634-012-81-27
Konto: PKO BP Oddział 1 w Katowicach, nr: 69 1020 2313 0000 3002 0151 7184